Odoo изображение и текстовый блок

ISO 9001:2008

Medical assistance for pregnant women, women in labor, puerperas, newborns and gynecological, fetal medicine


Odoo изображение и текстовый блок

          Ассоциация "Служба                 инфекционного контроля" 

 

Odoo изображение и текстовый блок

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Київського міського пологового будинку №2

 

 

Головною стратегією діяльності Київського  міського пологового будинку  № 2 є постійний  розвиток та покращення надання  медичної допомоги, умов лікування, результатів лікувального процесу, рівня задоволеності потреб пацієнтів та всіх зацікавлених сторін, що забезпечить безперервний, комплексний і гармонійний  розвиток закладу, його поступ вперед.

Впровадження та функціонування системи менеджменту якості надання медичної допомоги у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту  якістю. Вимоги» та державного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» відповідно до галузі діяльності Київського  міського пологового будинку  № 2 надає можливість персоналу та вищому керівництву:

· постійно покращувати якість надання медичних послуг і підвищувати кваліфікацію  та компетентність медичного та обслуговуючого персоналу;

·  впроваджувати в повному обсязі заходи розвитку персоналу з наданням особливої уваги підготовці кадрів, соціальним програмам та формуванню у працівників Київського  міського пологового будинку  № 2 свідомого прагнення до  поліпшення якості надання медичних послуг;

·  сприяти підтримці доброї репутації закладу у всіх зацікавлених сторін з урахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів виявленого контексту;

·    створювати умови залучення та ефективного використання інвестицій  для забезпечення якості надання медичних послуг, а також розширення спектру цих послуг в рамках забезпечення медичної допомоги у КМПБ  № 2,

·     гарантувати стабільність якості надання медичних послуг на базі постійного аналізу та поліпшення результативності процесів  системи  менеджменту якості;

·   безумовному виконанню всіх прийнятих законодавчих, нормативно-правових і нормативних вимог України щодо безпеки медичних послуг для життя і здоров’я людей;

· впровадженню у закладі передових методик лікування, діагностики та застосування найсучасніших технологій медичної допомоги, лікування пацієнтів на рівні світових стандартів;

·   доброзичливому ставленню до всіх пацієнтів, постійному прагненню надати медичну допомогу і моральну підтримку з метою створення  комфортних умов для пацієнтів;

·   забезпеченню високих економічних та фінансових результатів.

Вище керівництво зобов'язується виконувати і підтримувати вимоги чинної системи менеджменту якості, її доведення до всіх зацікавлених сторін, базувати на її вимогах заходи в сфері якості  та  надавати необхідні ресурси для її розвитку  з урахуванням  попередження ризиків. 

Контроль за виконанням цієї політики залишаю за собою.

 

Головний лікар КМПБ  № 2                                                      Пехньо Т.В.

           02 лютого 2018р.